Produkty i usługi

Systemy regałowe

Regały paletowe wjezdne są doskonałym rozwiązaniem dla składowania towarów różnorodnych o szybkiej rotacji. Zapewniają maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu przy zachowaniu niskiej ceny jednego miejsca paletowego. Wybór regałów wjezdnych umożliwia wykorzystanie do 80% całkowitej powierzchni magazynu, dla porównania regały standardowe rzędowe wykorzystują jedynie 40%-50% tej samej powierzchni. Konstrukcja regałów wjezdnych jest zwarta zaś drogi transportowe ograniczone do minimum. Załadunek i wyładunek odbywa się z tej samej strony, dlatego regały wjezdne spełniają zasadę FILO (pierwsze weszło, ostanie wyszło)

Wózek paletowy jest to samojezdna platforma z napędem akumulatorowym służąca do przemieszczania palet z towarami w obrębie tunelu regałowego, zwiększając pojemność magazynu i oszczędzając powierzchnię. Zasilana akumulatorami wózek paletowy, porusza się w tunelach regałów wysokiego składowania, w których magazynowane są palety. Po odstawieniu palety, pusty wózek paletowy wraca na początek tunelu, gdzie samoczynnie ładuje kolejną paletę, którą przesuwa jak najbliżej ostatnio dostarczonej, układając je jedna za drugą. Czynności powtarzają się aż do momentu całkowitego wypełnienia tunelu paletami z towarami. Wózek paletowy może być wtedy przeniesiona przy pomocy wózka widłowego do następnego tunelu, by tam rozpocząć pracę wstawiania i zagęszczania palet. Jest to rozwiązanie gwarantujące sprawną organizację składowania palet według metod FIFO i LIFO